2% z daní pre lukostreľbu detí a mládeže

Darujte nám prosím 2% zo svojich daní, ako občianske združenie použijeme každé takto získané euro na rozvoj lukostreľby pre deti a mládež, použitie prostriedkov dokladujeme priamo štátu.

Podľa zákona č.595/2003 o daniach z príjmov môžete darovať 2 % zo svojich daní v prospech neziskovej organizácie. Podporíte tak dobrú vec, a pre vás to nepredstavuje žiadne výdavky navyše.

Ako poukázať 2% ?

Ak ste zamestnaní:

 • Požiadajte  svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie ,,Potvrdenia o zaplatení dane. 
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Tlačivo nájdete TU. V ňom uvediete Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane /vypočítate na základe Potvrdenia o zaplatení dane/ a dátum zaplatenia dane /takisto nájdete v Potvrdení/
 • Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte tieto formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak ste živnostník/podnikateľ:

 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech prijímateľa (VIII.ODDIEL).
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

Ďakujeme!

Identifikačné údaje:

 • Názov: Lukostrelecký klub Perun
 • Sídlo: Wilsonovo nábrežie 185/142, 949 01 Nitra
 • Právna forma: Občianske združenie
 • IČO:  42164796
 • DIČ: 2023730500
 • Bankový účet IBAN:  SK2711110000001124835004

 V prípade, že by ste radi poukázali 2% z daní našemu klubu a neviete si poradiť sami, prosím kontaktujte nás a my Vám radi s vďakou pomôžeme.


Detské akcie
Tréningy a inštruktáže
Zábavné súťaže