2% z daní pre lukostreľbu detí a mládeže

Darujte nám prosím 2% zo svojich daní, ako občianske združenie použijeme každé takto získané euro na rozvoj lukostreľby pre deti a mládež, použitie prostriedkov dokladujeme priamo štátu.

Podľa zákona č.595/2003 o daniach z príjmov môžete darovať 2-3 % zo svojich daní v prospech neziskovej organizácie. Podporíte tak dobrú vec, a pre vás to nepredstavuje žiadne výdavky navyše.

Ako poukázať 2% ?

Ak ste zamestnaní:

  • 1. Požiadajte  svojho zamestnávateľa aby Vám vystavil "Potvrdenie o zaplatení dane"
  • 2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Tlačivo nájdete TU. V ňom uvediete Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane /vypočítate na základe Potvrdenia o zaplatení dane/ a dátum zaplatenia dane /takisto nájdete v Potvrdení/
  • 3. Najneskôr do 30. apríla 2024 doručte tieto formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska a kópiu nám prosím zašlite na info@lukostrelec.com

Ak ste živnostník/podnikateľ:

  • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech prijímateľa (VIII.ODDIEL)
  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad v mieste Vášho bydliska a kópiu strany s poukazanim 2% nám pošlite prosím na info@lukostrelec.com

Ďakujeme!

Identifikačné údaje:

  • Názov: Lukostrelecký klub Perun
  • Sídlo: Wilsonovo nábežie 185/142 , 949 01 Nitra
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IČO:  42164796
  • IBAN: SK27 1111 0000 0011 2483 5004

 V prípade, že by ste radi poukázali 2% z daní našemu klubu a neviete si poradiť sami, prosím kontaktujte nás a my Vám radi s vďakou pomôžeme.


Detské akcie
Tréningy a inštruktáže
Zábavné súťaže