Streľba z kuše

STREĽBA Z MODERNEJ REFLEXNEJ KUŠE - JEDNOTLIVCI

 • 1-2 hodiny strieľania  z modernej kuše /pre 1-2 ľudí/
 • s bežnými mieridlami i s optikou /alebo kolimátorom/
 • zapožičanie loveckej reflexnej kuše, šípov i terčovnice
 • inštruktáž naťahovania, nabíjania a bezpečnosti
 • streľba z ľahu, pokľaku i nastojato
 • asistencia pri vyťahovaní šípov

Cena:  35 EUR /1 hod/ , 60 EUR /2 hod/

STREĽBA Z MODERNEJ REFLEXNEJ KUŠE - FIREMNÁ AKCIA

 • 2 stanovištia na strieľanie
 • technika dýchania a stlačenia spúšte
 • inštruktáž naťahovania, nabíjania a bezpečnosti
 • asistencia inštruktorov pri vyťahovaní šípov zo špeciálnych terčovníc
 • odmenenie najlepších nástrelov dňa lukostreleckými medajlami

Cena:  389 EUR /2-4 hod podľa požiadavky organizátora/


Detské akcie
Tréningy a inštruktáže
Zábavné súťaže