Streľba z kuše

STREĽBA Z MODERNEJ REFLEXNEJ KUŠE - JEDNOTLIVCI

 • 1 hodina strieľania  z modernej kuše pre 1 osobu
 • s bežnými mieridlami i s optikou /alebo kolimátorom/
 • zapožičanie loveckej reflexnej kuše, šípov i terčovnice
 • inštruktáž naťahovania, nabíjania a bezpečnosti
 • streľba z pokľaku i nastojato
 • asistencia pri vyťahovaní šípov

Cena:  40 EUR /1 hod/

STREĽBA Z MODERNÝCH REFLEXNÝCH KUŠÍ - FIREMNÁ AKCIA

 • komplet zabezpečenie streleckej aktivity na kľúč kdekoľvek na Slovensku
 • 2 stanovištia na strieľanie, špeciálne odolné terčovnice + 3D modely zvierat v životnej veľkosti
 • technika držania zbrane, mierenia, správneho dýchania a stlačenia spúšte
 • inštruktáž naťahovania, nabíjania a bezpečnosti
 • asistencia profesionálnych inštruktorov pri vyťahovaní šípov zo špeciálnych terčovníc
 • odmenenie najlepších nástrelov dňa lukostreleckými medajlami

Cena:  499 EUR s DPH /3-4 hod podľa požiadavky organizátora/


Detské akcie
Tréningy a inštruktáže
Zábavné súťaže